"Teremtett borvidék"

Bemutatkozás

A korábban fennálló hegyközségi szerkezetet a törvényváltozásnak megfelelően át kellett alakítani, így a hét hegyközségből (Győrszemere, Győrújbarát, Nyúl, Pannonhalma, Pázmándfalun-Győrság, Tényő és Kajárpéc ) 2008. február 22-én új, egységes hegyközség jött létre. A Pannonhalmi Borvidék Hegyközségének központja Győrújbaráton, a helyi önkormányzat egyik első emeleti irodájában kapott helyet.

Az egyesülési szerződéssel a borvidék teljesítette azt a törvényi előírást, amely szerint a hegyközségnek legalább az 500 hektáros nagyságot el kell érnie.

A szerződő felek egyetértettek abban, hogy az egységes borvidéki szervezet hatékonyabb érdekképviseleti munkára lehet képes, ami megmutatkozhat a szabályozások érvényesítésében éppúgy, mint a pályázatok során, vagy akár a turisztika, s a marketing terén.

Az egyesülési szerződés részvevői:

- a Baráti Hegyközség részéről (elnök: Babarczi László, hegybíró: Szebényi Gábor) 69 fő
- a Győrszemerei Hegyközségből (elnök: Nagy Géza, hegybíró: Szakonyi Gyula) 108 fő
- a Nyúli Hegyközség részéről (elnök: Soós Lajos, hegybíró: Hangyál Balázs) 185 fő
- a Pannonhalma és Vidéke Hegyközség részéről (elnök: dr. Vaszari László, hegybíró: Balogh Mihály) 126 fő
- a Győrság-Pázmándfalu Hegyközség részéről (elnök: Horváth László, hegybíró: Balogh Mihály) 275 fő
- a Tényői Hegyközség részéről (elnök: Pécsinger János, hegybíró: Gruber János) 22 fő
- a Kajárpéc-Törésvár Hegyközségből pedig (elnök: Barthalos István, hegybíró: Szebényi Gábor) 178 fő

A megállapodás értelmében a hegyközségi tagok az új hegyközségnek automatikusan tagjai lettek. Az új hegyközség vezetésébe minden résztvevő hegyközség, illetve a tagtelepülések 1-1 tagot delegálhattak és delegálhatnak.

A borvidék geológiája, talaja, éghajlata

A borvidék Győr-Moson-Sopron megye déli részén helyezkedik el. A Bakonyhoz sorolják, de attól a Bernát-patak tektonikus völgye elválasztja.

A pannóniai rétegekből a kéregmozgások hatására a Pannonhalmi-vonulat, a Ravazd-csanaki vonulat és a Sokoró kiemelkedett. Legmagasabb pontja - ami egyben az egész borvidéké is - a Nyúli-hegy 317 méter magas. A Pannonhalmi-vonulat (keleti vonulat) kiemelkedő magaslatokkal és közbeeső völgyekkel tarkított, különféle fekvésekben gazdag, hullámzó láncolat.

A borvidék legjellemzőbb talajképző alapkőzete a lösz. A DK-ÉNY-i vonulatokat mély vízmosások szabdalják. A borvidék talajadottságai változatosak. Az alapkőzeteken barna erdőtalajok, illetve kisebb arányban barnaföldek alakultak ki.

A borvidék klímája kedvező. Az évi középhőmérséklet 10 C°. A fényellátottság közepes, az évi napfénytartam 2000 óra körül alakul. Az évi csapadékösszeg sokéves adatok alapján 600-650 mm között várható. A csapadékeloszlás viszonylag szerencsésnek mondható.


Megvásárolható a Teremtett Borvidék c. könyvKÖNYVVÁSÁRLÁS